Partner pre kvalitné bývanie.
Už 25 rokov.

SK CZ DE GB FR IT PL

  • Projekty EÚ

logo

Cieľom projektu je účasť spoločnosti HOPA CZ, s.r.o. na zahraničných veľtrhoch, kde bude spoločnosť prezentovať plastové obkladové systémy a dvere. Realizáciou projektu spoločnosti posilnia svoje marketingové stratégie v zahraničí.

logo

Projekt je zameraný na vzdelávanie zamestnancov spoločnosti. Výber jednotlivých kurzov sa odvíja od pracovnej vyťaženosti vybraných zamestnancov tak, aby sa prehĺbili a zdokonalili ich doterajšie vedomosti a zručnosti.

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012882

Spoločnosť HOPA CZ, s.r.o. realizuje projekt reg. číslo 0380001018 s názvom HOPA CZ_Kreatívny voucher, vďaka ktorému bola vypracovaná marketingová a komunikačná stratégia.

Tento projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie - Next Generation EU.

reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012882