Partner dla jakości życia.
Od 25 lat.

PL CZ DE GB FR IT SK

  • Projekty UE

logo

Celem projektu jest udział spółki HOPA CZ, s.r.o. w zagranicznych targach branżowych, na których spółka zaprezentuje systemy okładzin i drzwi z tworzyw sztucznych. Dzięki realizacji projektu spółki wzmocnią swoje strategie marketingowe za granicą.

logo

Projekt ma na celu szkolenie pracowników firmy. Wybór poszczególnych kursów wynika z obciążenia pracą wybranych pracowników, tak aby ich istniejąca wiedza i umiejętności zostały pogłębione i ulepszone.

Nr projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012882

Spółka HOPA CZ, s.r.o. realizuje projekt o numerze 0380001018 o nazwie HOPA CZ_Creative Voucher, dzięki któremu opracowano strategię marketingową i komunikacyjną.

Projekt ten był finansowany przez Unię Europejską - Next Generation EU.

Nr rej. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012882